Képviselői beszámoló, 2022

Vajda Viktória

Amikor 2020-ban és 2021-ben azt gondoltuk, hogy nehéz éven vagyunk túl, akkor még nem láttuk előre, hogy mit fog hozni 2022. Azt gondolom, hogy sikerült felülmúlni problémákban és nehézségekben a megelőző éveket: háború, országgyűlési választás, energiaválság, a kormány elhibázott gazdaságpolitikája miatti válság, a demokrácia további rombolása, megvont EU-s források, környezetvédelmi ellenőrzések hiánya és balesetek a különleges gazdasági övezetben.. Na de nézzük sorban, én mikkel foglalkoztam az év során, hiszen sikerekben sem volt hiány. 

A 3. körzet 2022-es fejlesztései és elnyert forrásai 

Az Alkotmány utca első szakaszának felújítása. 

A forgalmas, közintézmény megközelítését szolgáló út biztonságosabb, átláthatóbb lett, a közlekedési káoszhelyzet sokat javult. Összesen 26 új fát és rengeteg cserjét ültettünk, tavasszal újra kizöldül az egész utca. A szükséges több, mint 70 millió forintot a város BM pályázaton és többszöri próbálkozásra végül Pest megyei egyedi támogatási kérelemmel nyerte. A felújítása alatt több lakossági fórumot és egyezetetést is tartottunk, igyekeztünk figyelembe venni a lakossági igényeket és kéréseket. Új parkolók és K+R zóna is kialakításra került, új köztéri szemeteseket, virágládákat helyeztünk ki. 

További beadott pályázatok:

Pest megye:

 • Alkotmány utca zsákutca szakasza: nyertes, 63 millió forint, feltételes közbeszerzés elindítva
 • Pesti út járda felújítása Köztársaság út és Táncsics Mihály utca között: elutasítva forráshiány miatt

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) EU-s pályázat: 

 • A Béke út felújítására: nyertes, 199.017.377,-Ft
 • Az Alapszolgáltatási Központ felújítására: nyertes, 208.099.604,-Ft
 • A Huzella főzőkonyha felújítására: nyertes, 179 977 295 Ft 
 • Kastély Óvoda energetikai felújítása: elutasítva forráshiány miatt

Összesen tehát több, mint 720 millió forint, soha nem látott fejlesztési forrást nyert el a 3. körzet 2022-ben.

Feneketlen-tó rekultiváció és partfal rekonstrukció 1. szakasz:

A többlépcsős folyamat végre elindulhatott a legsürgetőbb feladatokkal. A korábban agyagbányaként üzemelő terület partfalának stabilitását a 2020-as viharban kidőlt nyárfák megbolygatták, így süllyedni kezdett. A szakértők által meghatározott cselekvési terv szerinti munkálatok már elkezdődtek, többek között a viharban a tóba dőlt fákat is eltávolították. A vízjogi engedélyeztetési eljárás folyamatban van, hogy a tó kotrása, rekultivációja is megkezdődhessen.

Egyéni képviselői kezdeményezések:

 • Epipen injekciók: Ezentúl a gödi intézményekben is elérhető az életmentő injekció!

Egy sajnálatos újpesti tragédia nyomán kezdeményeztem, hogy az Önkormányzat minden nevelési és oktatási intézményében legyen életmentő Epipen injekció. A Szivárvány Bölcsőde, a Kastély Óvoda, a Kincsem Óvoda, a Huzella Tivadar Kéttannyelvű Általános Iskola és a Németh László Általános Iskola vezetői átvették a súlyos allergiás tünetek kezelésére szolgáló azonnali, életmentő Epipen injekciókat, így mostantól mindegyik tagegységben elérhető. A három gödi gyermekorvos  felügyeletével megnézhették a működési elvét, az intézményvezetők pedig a pedagógusoknak továbbadják a szükséges tudást,  így ha használni kellene, a segítség azonnal kéznél lesz.

Reméljük nem kell majd éles helyzetben kipróbálni, de legalább ennyivel is felkészültebbek lesznek a gödi intézmények pedagógusai. Köszönöm mindenki támogatását és munkáját, aki hozzájárult a projekthez!

 • Működési költség Pest vármegye Önkormányzatánál

Pest (Vár)megyei Önkormányzati képviselőként többszöri leszavazott módosító indítványom és felszólalásom után augusztusban a megyei képviselőtestület megszavazta, hogy működési költségekre is lehessen fordítani a különleges gazdasági övezetből származó adóbevételeket. Nehéz menet volt, de sikerült, remélem ennek Göd fogja a legnagyobb előnyét látni.

 • Ukrajnai menekültek ellátása

A februárban kitört háború és a menekültek ellátása körüli feladatellátásban az adományok gyűjtése és koordinálása, kapcsolattartás a civil szervezetekkel egy fontos esemény volt, amiben szerepet vállaltam. Tartós élelmiszereket, higiéniai termékeket, ágyneműt, friss gyümölcsöket gyűjtöttünk, egészen elképesztő volt a gödi emberek összefogását látni, a Városháza pincéje szinte teljesen megtelt. Önkormányzati szociális lakásokat rendeztünk be adomány bútorokkal, valamint sok magánszemély is felajánlotta 1-1 éjszakára a kanapéját a bajba jutottak megsegítésére. A gödi vállalkozók és civil szervezetek is kivették a részüket a feladatból. Köszönöm mindenki segítségét, valódi emberséget mutatott a gödi közösség!

 • Szemétszedés a Feneketlen-tó környékén, valamint a Homokszigeten

Októberben a Gödi Ökoklubbal közösen szervezett szemétszedésen sok lelkes gyerek és felnőtt együtt több zsáknyi hulladékot gyűjtöttünk össze a Feneketlen-tó környékén, az ártéren, valamint a Homokszigeten. Rengeteg oda nem illő tárgyat, piknikezés és strandolás után otthagyott szemetet, alkoholt, kiürült dobozokat és üvegeket találtunk. A természeti kincseink közös értékek, szeretném, ha ezt mindenki látná, és vigyázna rá. Amit a szigetig el tudunk vinni tele, az visszafelé csak könnyebb lesz, így igazán nem megterhelő a legközelebbi szemetesig, vagy a táskában akár hazáig elvinni, és szelektíven gyűjteni. A szemétszedést idén is biztosan megismételjük.

 • Mezítlábas ösvény

A Momentum Mozgalom gödi alapszervezete nevében egy tulajdonosi hozzájárulási kérelemért fordultunk a város önkormányzatához, hogy saját költségen, saját fenntartási felelősséggel egy főként gyerekeknek való mezítlábas ösvényt telepíthessünk a Feneketlen-tó melletti parkba. A testületi ülésen csak a mi frakciónk és a Fidesz képviseltette magát, és hamarosan kibújt a szög a zsákból: tisztán politikai okok miatt nem támogatják a kezdeményezésünket. Az ötlet ugyan tetszik nekik, és jó dolog, de mivel a Momentum indítványozta, ezért nem.

Városi ügyek

 • Tűzijáték helyett tűzjáték

Gödön, nem volt tűzijáték augusztus 20-án, mint ahogy már 2021-ben sem, akkor deklaráltam a szándékot, amit továbbra is nagyon fontosnak tartok. Az anyagi megfontolás mellett a környezetvédelmi szempontok állnak a döntés mögött: lehet úgy is méltó módon ünnepelni, hogy nem zavarjuk a madarakat, állatokat, meg általában a levegőt. 

De volt cserébe a Feneketlen-tó mellett fényfestés a Black Hole Design közreműködésével, és a tavaly is nagy sikert aratott tűzszínház, idén a Tűzmadarak – Firebirds előadásában.

 • Helyi Építési Szabályzat módosítás

A város túlsűrűsödésének megállítása érdekében kezdeményezte a testület a Helyi Építési Szabályzat szöveges részének módosítását. A Városfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság tagjaként több egyeztetésen is részt vettem, a probléma kezelését kiemelt feladatnak tekintem, ezért több javaslatot is tettem, amit a szakemberek megvizsgáltak és beépítettek a körvonalazódó végleges változatba, amit 2023-ban fogunk tudni testületi szinten is elfogadni.

 • Volt Golf-pálya, Erzsébet-liget természetvédelmi kezelési terv

 A hajdani golfpálya területére 2021. folyamán természetvédelmi kezelési és intézkedési terv készült. A dokumentáció 2022 folyamán többször bemutatásra került a VKB-nak, így 2023-ban már a testületi is elfogadhatja az átvezetett módosításokat, és megkezdődhet a végrehajtás. A kezelési tervben külön kategorizálva vannak a sürgős és a kevésbé sürgős feladatok, valamint a ráfordítandó költségek szerint is láthatjuk, hogy meddig ér a takarónk, ameddig nyújtózkodhatunk. A kezelési terv számomra nagyon szimpatikus, ugyanis a természetvédelmi területek, a növény- és állatvilág hosszútávú védelme a legfontosabb, emellett a lakossági használatot is ésszerű, békés keretek közé tereli majd. Többek között kijelölt ösvények, tanösvények és kutyafuttatók létesítésével biztosítja a háborítatlannak szánt területek megóvását.

Publikációk és országos politikai események:

 • Fenntarthatóság és kultúra, könyvtár-népszerűsítés

Van igény a nyomtatott könyvekre? Kik járnak könyvtárba ma Magyarországon? Mi a könyvtárak célja egyáltalán? Milyen hatással vannak a fenntarthatósági törekvések, a covid, és az ezekből következő gazdasági folyamatok a könyvpiacra? Milyen lehetséges “jó gyakorlatok” vannak? Ezekre kerestem a választ, ami a digitalizáció és a könyvtárfejlesztés irányába mutat. A publikáció itt elolvasható: https://momentum.hu/a-meregzold-konyv

 • A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, plakátkiállítás és országgyűlési felszólalás felkészítőanyag

November 25-én van a nők elleni bántalmazás megszüntetésének a világnapja. A nők elleni erőszak Magyarországon, és sajnos Gödön is komoly probléma. A társadalom nagy része akkor szembesül vele, amikor egy-egy durvább bántalmazás, rosszabb esetben gyilkosság kerül be a híradóban. Azonban a nők bántalmazása – legyen akár szóbeli, vagy tettleges – sokkal inkább a mindennapok része.  A nők átlag 35 verést szenvednek el, mielőtt segítségért fordulnak. 2017. november és 2018. június között 27 nőt gyilkolt meg olyan férfi, akivel alkalmi vagy tartós kapcsolatban állt a gyilkosság idején, vagy azt megelőzően. Ez a szomorú valóság.

Részt vettem az Európához Tartozunk Egyesület figyelemfelhívó plakátkiállításának létrehozásában, a kiállítás hamarosan Gödre is érkezik. Emellett a Parlamentben Orosz Anna felszólalt a témában, követelve az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, a felkészítő háttéranyag elkészítésében segítettem. 

 • Országgyűlési választás, 2022.

 Önkormányzati képviselőként rendkívül fontos látni azokat az összefüggéseket és mindannyiunkat érintő politikai környezetet, amiben a munkámat végzem. Nem lényegtelen, hogy ki vezeti az országot, hogy milyen a politikai kultúra, hogy hogyan dőlnek el a források sorsa, ki ellen indul politikai karaktergyilkosság, vagy milyen hibás gazdaságpolitikai döntések között kell lavíroznunk a város kiadásai kapcsán. Így magánemberként és képviselőként is fontosnak tartottam, hogy azért dolgozzak, hogy végre elindulhasson az ország egy nyugati értelemben vett fejlődési pályán, ahol nem a korrupció, az uram-bátyám viszonyrendszer és az egyéni érdekek mentén kihasznált gyűlöletpolitika a vezérfonal. Egy igazságosabb, szolidárisabb, zöldebb, valódi tudásalapú országra vágyom, ezt pedig az Egységben Magyarországért programja ígérte. A programírásban a Kultúra fejezetben én is részt vettem a Momentum delegáltjaként, valamint az utcán, az emberek között is sok időt töltöttem a kampányidőszakban. Az emberek másként döntöttek végül, és nekünk meg kell vizsgálnunk az okokat és feltárni a hibákat, de továbbra is hiszek abban, hogy a magyar társadalom nem elveszett, kétmillió ember a változásra szavazott, és lesz ez még jobb is.

Tervek 2023-ra, mivel szeretnék foglalkozni a teljesség igénye nélkül: 

 • A Városház udvarának, parkolóinak, kerítésének felújítása, biztonságosabbá, felhasználóbarátabbá tétele
 • A Pesti út Köztársaság út és Táncsics utca közötti szakasz járdájának felújítása, emiatt újra pályázni szükséges Pest vármegye Önkormányzatához
 • A városi hulladékgazdálkodás fejlesztése: közterületi szemétgyűjtő edények többszöri ürítése, lakossági edukáció, hogy a háztartási hulladék ne az utcai edényekben végezze
 • Erzsébet-liget projekt szoros gondozása és előremenetelének segítése
 • Feneketlen-tó rekultiváció projekt forrásainak felkutatása
 • A kiviteli engedélyezési eljárás alatt álló Csónakház építéséhez forrás felkutatása és az építkezés megindítása

Göd, 2023. 01. 18.                                                               Vajda Viktória

Képviselői beszámoló, 2022” bejegyzéshez 2 hozzászólás

 1. Nagyon örülök, hogy a 2018 óta lerombolt csónakház építése is a programok között szerepel. A Duna -parton fontos lenne a gyönyörű Svájci sétány helyrehozása is, amely Alsógöd gyöngyszeme volt.

  Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s