Görbe tükör

2021. 10. 11-én megérkezett a lakossághoz a Tükörkép legújabb “szeptemberi” száma. (Valahogy a mi postaládánkat és az Önkormányzatot elkerülik az újságok.) Bár az előző számok ismeretében eleve nem számítottam pozitív élményre, átlapozva az újságot még így is csalódni tudtam. Felháborítónak tartom, hogy a város nevét, címerét felhasználva tévesztik meg a gödieket, ezért vagyok kénytelen megírni ezt a cikket.

A sajtószabadság híve vagyok. Úgy gondolom, hogy nekünk, embereknek komoly vágyunk, hogy mindig egyre összetettebben, és őszintén kommunikáljunk egymással, és a civilizáció egyik legfontosabb vívmánya, hogy nem csak személyesen, hanem a médián keresztül is tudunk kapcsolatot teremteni.

Nagyon örülök neki, hogy vannak önálló kezdeményezések, amelyek gyakran a központilag szervezett sajtóorgánumoknál is nagyobb sikert futnak be. Az elismertség kiválóság tükre az, ha valaki támogatás nélkül tud elérni a kapcsolati hálóján kívül is embereket. A Gödi Hírnök egy jó példa erre, akik támogatás nélkül kezdték meg munkájukat, és már állandó követő bázisuk van.

A Gödi Hírnököt úgy is nagyra tartom, hogy többször is kritizálta már a munkámat – nincs is azzal semmi gond, ha minden politikai véleménynek teret adnak. Nem egy esetben fordult elő, hogy minden politikai oldal véleményét kikérték és bemutatták egy-egy helyi ügy esetében, ezzel is segítve, hogy a gödiek tisztábban lássanak.

A Tükörképről azonban nem mondható el mindez. Furcsa, ha egy politikus kritizálja a sajtót, nem pedig fordítva, de ebben az esetben kénytelen vagyok így tenni – a TüKörkép néven megjelenő újság ugyanis egész egyszerűen megtéveszti a gödi lakosokat. Nevével, szlogenjével, a város címerének használatával azt a látszatot kelti, mintha valamiféle városi kiadvány lenne, holott erről szó sincsen.

Míg a Gödi Hírnök rendszeresen kikéri a véleményemet – és a képviselőkét is – egyes városi közéleti témákban, a Tükörképnek már négy száma jelent meg úgy, hogy még egyszer sem keresett meg engem, és tudtommal a képviselőket sem. Pedig olyan cikkeket jelenít meg, amiben nem is objektíven kritizálja a munkámat, hanem csúsztatásokkal kelt bizalmatlanságot az olvasókban az Önkormányzattal szemben – és az újságírói etika minimuma lenne ilyen esetben megszólaltani a másik felet is.

Gödön, ha valaki a nevében feltüntetné a település nevét, vagy a címerét szeretné használni, akkor egy hivatalos kérvényt kell benyújtania a polgármesternek, hogy aztán a névhasználatot a Polgármester engedélyezze, vagy a címerhasználatot a Képviselő-testület. A Tükörkép nem kért előzetesen engedélyt, de ez még megbocsátható lenne, utólag pótolhatnák, ha egyébként méltó lenne rá.

Bármennyire szeretnék pártatlan újságnak kiadni magukat, van pár tényező, ami egyértelműen mutatja, hogy valójában a kormánypárt szócsöveként tekinthetünk rájuk. Konkrétan a Fidesz helyi szóvivője, Csabai Márk a főszerkesztője az újságnak, aki korábban is helyi civileket mocskoló sorokkal szennyezte be a Gödi Körképet. Most a Tükörkép felelőseként folytatja. A kiadó egyesület – amiről Gödön egyébként még sosem hallottunk – furcsa módon 16,6 milliós támogatást nyert Pest Megye Önkormányzatánál a Samsungból befolyó pénzekből, de a lehetséges maximumot, 15 milliót kapott a Miniszterelnökség Városi Civil Alap pályázatán is. 

Készült egy véleménycikk a legutóbbi újságban, ami a bölcsődepályázat történetét úgy mutatja be, mintha a város érdekeivel ellentétesen, direkt a lakosok kárára mondtam volna le a “megnyert lehetőségről”, amit az kínált.

Valójában – ahogy azt korábban már kifejtettük – a bölcsőde több költséget generált volna, mint amennyi haszon származik belőle. Ennek fő oka, hogy nincs várakozás a bölcsibe beíratásra. Tehát a cikk állításával ellentétesen mindenkit fel tudnak venni,

nincs olyan gödi fiatal anyuka, aki ne tudna bölcsődei hiány miatt visszamenni a munkahelyére.

Sőt, az igazgató asszony azt is mondta, hogy ha szigorúan vesszük a jogszabályokat, akkor még a Komlókert utcai bölcsőde is elegendő lenne a város számára.

A városnak sokkal inkább az az érdeke, hogy óvoda kapacitások nőjenek, és ha abban lépjük át a jogszabályi minimumot “túlságosan”, akkor legalább a minicsoportok formájában azok képesek lesznek felvenni már 2,5 évesen is a gyerekeket.

Ráadásul az előző városvezetés által 2019-ben elfogadott tervek már 2020-ban sem lettek volna megvalósíthatóak, nem feleltek meg már a jogszabályi előírásoknak. A pályázati önrész megfizetése pedig olyan költségvetési terhet rótt volna ránk már idén, amit végképp nem tudott volna a város megfizetni, és így minden lakos a pénztárcáján, és a közszolgáltatások minőségén is tapasztalhatott volna.

Ha ezeket nem ítéli Kecskés Zoltán “különösebben értékelhető indoknak”, az lehet az ő személyes véleménye, de hogy önkormányzati jelképpel ellátott folyóiratban ilyet juttassanak el minden háztartásba, az már nem csak a jóerkölcs határát lépi át. Ez a közigazgatásba vetett bizalmat is rombolja, és véletlenül sem azt a békés, együttélési és együttműködési megmozdulást segíti, amire olyan sokan vágyunk.

A fentieken túl egyébként bárkinek lehet a Tükörkép kommunikációs stílusával objektív kifogása, hisz már a címlap is hemzseg az elírásoktól. Mintha a főszerkesztő maga sem olvasná el nyomtatás előtt a művét. Másképp hogy maradhatott volna rajta, hogy “komoly fejlesztései tervek készültek”, “Dana-parti tudósítás”, vagy “országygyűlési képviselőnk”?

Nem tudom, hogy mit szól hozzá az eképp említett Tuzson Bence, de én nem örülnék neki, ha az emberek azt gondolnák, hogy az adófizetők pénzéből készülhet egy ilyen sok hibát halmozó folyóirat. Ezt megint csak azért kell kiemelnem, mert a címer és a név miatt ez jogosan feltételezhető lenne.

Végképp el szeretnék határolódni attól, hogy úgy tüntessék fel az újságban meghirdetett Magna Cum Laude koncertet, mintha az Önkormányzat is be lett volna vonva a szervezésbe. Konkrétan az újság olvasása után, október 12-én értesültünk arról, hogy 22-re szerveznek valamit Gödre, akkor hívtuk fel a szervezőket. Akkor kiderült, hogy az “őszi hacacáré” nevű programsorozat szervezői Csabai Márkkal és Simon Tamással (volt fideszes alpolgármesterrel) egyeztettek a gödi programról és a lehetséges helyszínekről, és legalább annyira meglepődtek azon, hogy nevezettek nem az önkormányzat emberei, mint ahogy mi azon, hogy a Feneketlen-tónál koncertet akarnak tartani bő egy hét múlva.

A terület foglalását azonban nem kérték, és azt sem tudták elmondani, hogy fogják megoldani, hogy a biztonsági előírásoknak megfeleljenek. Terveik szerint nem lesz ezer fő, így nem szükséges a katasztrófavédelmi engedélyezést sem kérniük.

Csak azt kérték tőlünk, hogy az esemény után a takarítást intézze el az Önkormányzat, javasoljunk nekik műsorvezetőt, szerezzünk nekik egy órás programot helyi előadókkal, és egyébként a polgármester is felszólalhat az eseményen.

Az újság elolvasása után, a szereplők ismeretében tehát összeáll a kép: A Samsung adóját a fideszes irányítású Pest Megyei Önkormányzat a Fidesz szóvivő Csabai Márk egyesületének ítélt oda, akik olyan újságot készítettek, amiben felváltva dicsőítik a Samsungot, illetve a Kormányt, vagy egyéb fideszes kötődésű gödieket, miközben az ellenzéki polgármestert koholt vádakkal sarazzák. Minden tiszteletem azé a néhány valódi civilé, akik szintén szerepeltek ebben az újságban, a munkájukért, amivel most más ékeskedik.

Görbe tükör” bejegyzéshez 8 hozzászólás

 1. Tisztelt Polgármester Úr! Mint idestova 50 éve a sajtóban, televízióban dolgozó újságíró mondom Önnek: ez a megnyilatkozása nagyon nem méltó, elegáns egy polgármesterhez, politikushoz. A sajtó ilyetén kritizálása ti. nem feladata. Igazán méltányoltam, hogy az általam szerkesztett Gödi Körképet és személyemet közvetlenül nem támadta. (Megtette ezt Ön helyett – szerfölött otromba módon – Hlavács Judit képviselő.) Eléggé el nem ítélhetően megkísérelt ugyan fogást találni rajtam, amikor számon kért azért, mert egy teljesen közömbös írás nem jelent meg, noha Önnek erre semmi joga nem volt. Úgyhogy egy kissé nevetséges, amikor azt állítja, hogy a sajtószabadság híve. Ugyan már! Ha tényleg az lenne, akkor az olvasók ma is megkapnák a független városi magazint. Egyébként, ha a személyét, tevékenységét, a Polgármesteri Hivatalt éri valótlan közléseken alapuló támadás, kritika, akkor írjon válaszcikket, kérjen helyreigazítást, vagy forduljon bírósághoz! A jogosulatlan név- és címerhaszálatot pedig törvényes úton megakadályozhatja. Ahhoz viszont nem sok köze van, hogy az ilyen-olyan pályázatokon elnyert pénzből milyen szellemiségű, politikai irányultságú újság készül. Ha formailag-tartalmilag silány, akkor ez ablakon kidobott pénz, és az olvasók nem veszik komolyan, vagy el sem olvassák. Létezik ti. antipropaganda is.

  Kedvelés

  1. Kedves László!

   A Polgármester írt egy blogon egy véleményposztot. Ön, mint ötven éve a sajtóban dolgozó újságíró, igazán megérthetné azt, hogy a 21. században a blogolás remek lehetőség az emberek véleményének a kimondására, pont úgy ahogy ezt most Balogh Csaba is tette. A személyes sértettségén túl, mi volt a kommentje megírásának főbb mozgatórugója? Komolyan érdekelne!

   Kedvelés

   1. Semmiféle sértettségem nincs, kiváltképp nem a polgármester úrral szemben. Azt tette, amit egy pártkatonának tennie kell, amikor ellehetetlenítette a – szerinte – vele ellenséges Gödi Körképet. Azt, hogy jól ítélte-e meg a szerepemet és ezzel végül is jól járt-e, nem tudom. De már nem is igazán érdekel. Annyi bizonyos, hogy bizonyára némi külső segédlettel túljárt a vele ellenzéki képviselő-testület többségének az eszén, és ott patthelyzetet ért el. Ez egyelőre neki kedvez. Én ezt a politikai jellegű teljesítményt – akár hiszi, akár nem, akármilyen módon érte is el – díjazom. (Kritikus vagyok, s azért voltam elismert, mert igyekeztem tárgyilagosan értékelni.) Bár Göd üdve vonatkozásában lenne ily tehetséges. A kommentemben pedig közöltem, amit akartam.

    Kedvelés

 2. Hosszú éveken – talán évtizedeken – át a Gödi Körkép az önkormányzat hírharsonájává vált. Ez annyira igaz volt, hogy a főszerkesztő asszony nem mert megjelentetni még a civilektől származó cikket sem a lapban, ami nem az önkormányzat dicséretét hozsonnázta. Amikor erre rákérdeztem, akkor szemrebbenés nélkül kioktatott, hogy ez az önkormányzat lapja.
  Én átolvastam a Tükörképet és arra gondoltam, hogy már régóta nagyon kellett volna egy ilyen szókimondó lap Gödön abban az időszakban is, ahol a település épülésére nagyon sok jó cikket meg lehetett volna jelentetni .
  Nagyon tetszik, hogy a régi vágyalmom a Huzella kert jó kezekben látszik. Én a szentesi hasonló kertet hoznám fel példának a fejlesztésekre gondolva.
  A többi cikk is hasonló, a lakosság érdeklődésére számot tartó témával foglalkozik. A bölcsőde téma tényleg kicsit egyoldalúvá sikerült, de itt a lehetőség, hogy a polgármesterünk kifejtse az ellenvéleményét. Remélem megadják neki a lehetőséget kedves László.

  Kedvelés

  1. Én megadnám, de semmi közöm a – kormányközeli pályázati pénzekből megjelentetett – Tükörképhez. A Tükörkép pedig nem azonos a volt, helyi önkormányzati finanszírozású Gödi Körképpel, s kiváltképp nem jogfolytonos utódja.

   Kedvelés

  2. Én természetesen megadnám a válaszadási lehetőséget, de semmi közöm a – kormányközeli pályázati pénzekből megjelentetett – Tükörképhez. Ráadásul a Tükörkép nem azonos az egykori – helyi önkormányzati finanszírozású – független városi magazinnal, a Gödi Körképpel, s kiváltképp nem a jogfolytonos utódja.

   Kedvelés

 3. Elolvastam a TüKörkép újságot. (köszi a reklámot)
  Olvasnám a Körképet is, de valahogy nem találok belőle példányt sehol.
  A bőlcsődei témáról a gödiek tájékoztatására kellett volna ekkora energiát fordítani. Bizony a fagyi visszanyal. A jobboldal megtanulta a hírek demagóg módon történő közzétételét (látva, hogy a másik oldalon csak ilyen módon történik a népbutítás) és a cikkben négyszer is le lehetett írni, hogy 56 gyereknek nem lesz bölcsi, 56 anyuka nem tud dolgozni menni. Felnőtt emberként el tudom helyezni ezt a cikket a megfelelő polcra, és tisztában vagyok az előzményekkel. Ezek alapján megvan a véleményem az előző és a mostani vezetésről is. De összességében a leegyszerűsített tanulság az, hogy az egyik építeni akart valamit, a másik meg elkaszálta. Előzetes érdemi tájékoztatás sem az előzményekről, sem pedig az utózmányokról nem történt.
  De az egész rémesen emlékeztet egy nolimpia kampányra, liget-projekt fúrásra, de ne menjünk messzebb az csónakház hűlt helyétől, és a napon amortizálódó sokmilliós kajakállománytól…..
  És innentől csak “T” betűs szavak jutnak eszembe, mint “töketlen”, “teszetosza”, “teljesenmáshovavaló” stb.
  Az újság többi része (külcsín és belbecs) pedig színvonalas. (szerintem)
  Apropó.
  Az önkormányzat szervez valami programot az “őszi hacacáré” jegyében?
  Vagy bármi más okán? És ha igen, honnan tudjuk majd meg?
  De ez költői kérdés volt, hiszen ez a fórum is csak a kinyilatkozásra van, nem pedig a párbeszédre.

  Kedvelés

Hozzászólás a(z) Menyhárt László bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s