Önfegyelempróba haladóknak

katasztrófavédelmi közmeghallgatás Pest megye szervezésében

Kecskés Krisztina, a Göd-ÉRT egyesület alelnökének írása

Aki már próbálta, tudja: felső küszöbértékű biztonsági jelentést olvasni egyszerre perverzió és mazochizmus. Elmenni az azt követő közmeghallgatásra – még inkább.
Lassan 24 óra elteltével megpróbálom távolabbról, érzelmektől mentesítve összefoglalni a tegnapi, közel 4 órás közmeghallgatás főbb történéseit. A beszámoló szubjektív lesz, hiszen a figyelmemet nyilvánvalóan tematizálta a Göd-ÉRT Egyesület írásos és szóbeli kérdéseire kapott válaszok tartalma, illetve a váratlan fordulatokra adott reakcióink, amelyeket Egyesületünk tagjainak képviseletében is fogalmaztunk. Nem vagyok továbbá politikus, így gödi lakosként azokra a témákra fókuszáltam, amelyek a Göd Keleti felén élők problémáira, életminőségére, jövőjére vonatkoztak, így bárki bármely kiegészítése bizonyára releváns lehet. (Arra viszont jobb, ha senki nem tér ki, hogy a megye első számú vezetője milyen magas lóról – bár nem a szemünkbe nézve – hintette a kormánypropagandát. Szerencséje, hogy az “Akkunagyhatalom leszünk”, meg a “felkerülünk a világtérképre” nem jutottak eszébe, mert akkor végképp nem tudtam volna uralkodni magamon.)

FŐBB INFORMÁCIÓK, amelyeknek a hosszú estén a birtokába jutottunk:

Igen, a Samsung tovább bővül, de ők nem érzik úgy, hogy az újabb gyárrészek közelednének a lakott területekhez, hiszen Újteleptől éppen hogy távolodnak… (Főként D-i és Nyugati irányú bővítésről van most szó – úgy látszik, Alsógödöt, ahol én is lakom, nem ismerik 😦 ). Az északi bővítés keskeny sávja pedig (szerintük) nyilván elhanyagolható. És mindaddig, amíg növekvő mennyiségű veszélyes anyag kerül a gyárba, újabb és újabb ilyen kötelezően előírt felső küszöbértékű veszélyes üzemre vonatkozó engedélyeket fognak kérni a hatóságoktól.

Mi elmondtuk, hogy ez a kötelező katasztrófavédelmi közmeghallgatás egy színjáték,
önmagát ismétlő forgatókönyvvel: mi megfogalmazzuk, hogy egyre jobban félünk, féltjük a gödi lakosok, az Oázisban élő kisgyermekek egészségét. A kedves jó vállalat – miközben
gátlástalanul terjeszkedik – megígéri, hogy mindent megtesz a lakosság biztonsága
érdekében, a hatóságok pedig kijelentik, hogy minden a jogszabályok szerint történik, és
szépen kiadják az – immár 3.! – felső küszöbértékű veszélyes üzemre szóló engedélyt.

A Samsung tudja, hogy folyamatos zajszennyezést követ el, amely abból adódik, hogy a
Bócsán élők panaszai nyomán áthelyezett 3 hűtőtornyot – 5 továbbival kiegészítve – a
Nemeskéri út felőli oldalon Délebbre, az Oázis lakópark és a Rómaiak útja közelébe helyezte el. A beérkezett panaszok nyomán zajszimulációt (…?) végeztek, és keresik a megoldást. Hogy ez a megoldáskeresés ne lanyhuljon, véleményünk szerint továbbra is szükséges, hogy napról-napra értesüljenek a problémáról. Ebben segít a „Csendes Gödért” kampányunk: összegyűjtöttük azokat az e-mailcímeket, ahol – a nagyon egyszerű sablonunk segítségével – panaszt lehet tenni.

A Samsung által a közmeghallgatásra delegált legmagasabb szintű (HR!) vezető elnézést kért azért, ha „tévedésből” a január 8-i közmeghallgatáson azt ígérte volna, hogy februárban bemutatják a lakosságnak a Samsung 2. gyárának bővítési terveit. (Ezt konkrétan én kértem tőle számon, de biztos vagyok benne, hogy mások is emlékeznek erre az ígéretére.)

Korda Eszter, a Generisk Kft. ügyvezetője, a Samsung állandó partnere Bodnár Zsuzsa (a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület elnöke) kérdése nyomán némi
ellentmondásba keveredett azzal kapcsolatban, hogy pontosan melyik is az 1. és a 2. gyár, valamint hogyan lehetséges az, hogy minél nagyobbak a gyárterületek, annál jobban csökken az esetleges ipari baleset halálozási rátáját jelölő koncentrikus körök nagysága.
Arra hivatkozott, hogy a gyár terveivel együtt folyamatosan változik a technológia (…?), és emiatt a felhasznált anyagok összetétele is. Mi azonban azzal szembesítettük, hogy az újabb és újabb biztonsági jelentésekben erről szó sem esik, és láthatóan a legveszélyesebb anyagok (NMP- toxikus hatású, robbanásveszélyes oldószer, és egyéb, belélegezve mérgező fémoxidok, valamint a gyárban tárolt tűzveszélyes elektrolit) mennyisége a leírtak szerint folyamatosan nő… Erre a kérdésre végül nem kaptunk kielégítő választ. Mivel írásban is feltettük, remélhetőleg majd érkezik valamelyest hihetőbb magyarázat.

Ugyanígy nem fogadtuk el azt a választ, amely arra a kérdésünkre érkezett, hogy a
hatásvizsgálatokat miért csak a Ny-i, Északnyugati szélirányt uralkodónak bemutatva
végezték.
Egy gödi fiatalember, Tarkó Péter ugyanis rendelkezésünkre bocsátotta az általa végzett – hivatalos időjárási portálok által is elfogadott – méréseket, mely szerint legalább az év napjainak felében a gyár felől fúj a szél… (Nyilván, nekünk kétségünk sincs efelől, hiszen kertjeink, házaink folyamatosan portengerben úsznak a Samsung-építkezésnek köszönhetően.)

A HR-vezető szerint a korábban tervezett 2. gyár megépülése nem a tervezett ütemben
halad, annak tervei folyamatosan módosulnak,
most az 1. gyár (a 2. gyár területére is
áthúzódó) bővítésére koncentrálnak, a mind nagyobb vevői igény miatt. (Ha valaki esetleg
nem tudná: itt nyílik a Nemeskéri út felé eső új, Nyugati bejárat, és ehhez épül
rohamtempóban a temetővel szembeni bekötőút, amely szemmel láthatóan egész Göd
legjobb minőségű útja lesz! A nevelekiek mindenesetre megirigyelhetik.)

Mindezek mellett a Samsung felvett egy fiatal hölgyet PR-kapcsolattartónak (őt be is
mutatták, de nem csodálkoznék, ha a tegnap este után beadta volna a felmondását), és
létrehozott egy magyar nyelvű honlapot, ahol olvashatunk környezetvédelmi
intézkedéseikről is: samsungsdi.hu

Határozott NEM-mel válaszolt a Samsung HR vezetője arra a kérdésünkre, hogy igaz-e, hogy a Samsung további 60 hektár területet vásárolt meg a különleges gazdasági övezetben. (Ezeket a kijelentéseket fontos megjegyeznünk, a későbbi fejlemények végett!)

A megyei elnök azonban megerősítette, hogy az M2 új, félcsomóponti lehajtójánál szükséges lesz „egy kisebb” erdőterület kiirtása…

A katasztrófavédelem felé feltett azon kérdésünkre, hogy milyen gyakran végeznek
ellenőrzéseket, azt a választ kaptuk, hogy kb. hetente
– természetesen az itt feltárt esetekről nem adhattak tájékoztatást, és a gyár képviselői arra sem tudtak válaszolni, hogy miért szabtak ki a cégre a közelmúltban ötszázezer Ft-os bírságot.

ÖSSZEFOGLALVA:

● A nap hőse ezúttal is Hlavács Judit képviselőasszony volt, aki a maga higgadt és rendkívül lényegre törő, ámde szarkasztikus stílusában több alkalommal kérte számon Pest Megye Önkormányzatának elnökén, hogy hogyan lehetséges az, hogy Pest Megye „fejében” meg sem fordult, hogy az elvont adók nagyobb részét ALANYI JOGON, pályáztatás nélkül adják vissza, hiszen Göd – és nem a másik 3 kijelölt település, köztük Dunakeszi – az elszenvedője a Samsung okozta károknak. Csakis nálunk jelentkeznek azok az önkormányzati többletfeladatok, amelyeket a Samsunggal való „együttélés” eredményez: katasztrófa- és közbiztonságvédelmi intézkedések, a lakosság panaszaival kapcsolatos feladatok, egészségügyi szolgáltatások a Samsung munkavállalói számára, a megnövekedett forgalommal járó infrastrukturális és környezetterhelési problémák stb. stb.
Andrejka Zombor szintén határozott logika mentén kérte számon, hogy milyen jogszabályok azok, amelyeket nem a lakosság érdekében hoztak (lásd: különleges gazdasági övezet), viszont a lakosság védelmét, biztonságát olyan jogszabályokra hivatkozva tartják kielégítőnek, amelyekről a laikusok is érzik, hogy nem garantálja számunkra az alkotmányos jogaik (egészség, nyugodt pihenés) teljesülését. Egyáltalán mi indokolta, hogy létrehozták a különleges gazdasági övezetet, megcsonkítvaezzel Gödöt, és annak kárenyhítésre fordítható pénzforrásait?
● A Göd-ÉRT Egyesület képviseletében Bodnár Zsuzsa és jómagam fogalmaztuk meg a
következőket:
1., Kikérjük a gödi lakosok nevében, hogy nincs az eseményről élő közvetítés! Meg sem
fordult a fejünkben, hogy azok után, hogy a május 29-i közmeghallgatás facebook-közvetítését leveleink nyomán sikerült megvalósítaniuk, erre most egyáltalán nem készültek. (A fölényessége miatt kicsit sem szimpatikus megyei elnök válasza: „Ismét kérniük kellett volna”…)
2. Az eseményt moderáló megyei jegyző az elején bejelentette, hogy miután megtartják a
kötelező katasztrófavédelmi közmeghallgatást, folytatják egy lakossági fórummal.

Ez ellen oly módon tiltakoztunk, hogy szembesítettük vele, hogy ez a lakosság megtévesztése, hiszen EZ A PROGRAM nem így volt meghirdetve, ezért az érintett, sok mondanivalóval bíró gödi lakosok nincsenek itt. Hiszen a katasztrófavédelmi közmeghallgatás csak tematikus kérdésekre szorítkozik, így azok miért is jöttek volna el, akiknek általános kérdéseik vannak a megyéhez és a Samsunghoz. Mivel lakossági fórumra a Göd-ÉRT Egyesület már többször felkérte írásban a megyei elnököt, most szóban is megismételtük a kérést, hozzáfűzve, hogy nagyon várjuk vele együtt Tuzson Bence országgyűlési képviselőt is, aki amúgy július 6-a óta nem reagál a megkereséseinkre. Otthon jöttem rá, hogy erre valójában nem kaptunk ígéretet. Miközben most pénteken már szavaz a megyei közgyűlés az adó igazságtalan, pályázati úton történő elosztásáról, de emellett is számos kérdésünk lenne a különleges gazdaság övezettel kapcsolatban.
Balogh Csaba polgármester a végére időzítette legfőbb mondandóját, így indítva: „Azt már megszoktam, hogy kések vannak a hátamban, de azt nem szeretem, ha még forgatják is”.
Ezzel Szabó István azon mondatára reagált, mely szerint Gödnek nincs szüksége plusz
működési költségre a Samsung miatt, mert „Göd egy gazdag település”, van miből
foglalkoztatnia a védekezés miatt szükséges katasztrófavédelmi referenst, több közterület-felügyelőt, stb. Polgármester úr viszont felsorolta, hogy Göd – a Samsung miatti védekezés költségei mellett – milyen 21. századi fejlesztéseket tervezett az indokolatlanul elvont adóból: okosváros-projekt (amely egy havaria-eseménynél is hasznos lenne a lakosság számára), kulturális- és szabadidős létesítmények (melyekből jelenleg nagy hiány van Gödön), út- és városi infrastruktúra hálózat fejlesztése, a város zöldítése,és még sok minden más.
● Természetesen a majd 4 órán át tartó találkozón számos értékes hozzászólás, kérdés is elhangzott, többek között a lakosság tájékoztatásának teljes hiányát, vagy az elviselhetetlen zajszennyezés idegrendszerre káros hatásait említve. Pintér képviselő úr is tett fel kérdést, és egy darabig Fülöp alpolgármester úr is követte az elhangzottakat. Sajnálatosan nem láttuk azonban a Samsung-problémával legjobban érintett két körzet képviselőit: Szilágyi László és Lőrincz László urakat.
● Egészében véve – ahogyan azt köszönetét kifejezve Hlavács képviselőasszony és Pest Megye Önkormányzatának jegyzője, dr. Szép Tibor is megállapította – egyre higgadtabb, a korábbiaknál kevésbé ellenséges hangulatban tárgyaltak az ellenérdekelt felek, megtartva az egymás iránt ebben a lehetetlen helyzetben lehetséges tiszteletet. (Különösen igaz ez a szünetben folytatott kisebb beszélgetésekre pl. a Samsungot képviselő Oláh Katalin
környezetvédelmi vezetővel.)

Nem hiszem, hogy bárki kedvet kapott volna részt venni a következő közmeghallgatáson, pedig volt ennél rosszabb is: amikor egy héttel ezelőtt a gödi képviselőtestületből mindössze öt képviselő vett részt az egyébként kötelező városi közmeghallgatáson, messzemenőkig lebecsülve ezzel azokat a lakosokat, akiknek voltak kérdéseik. Nem sorolom fel, kik nem jöttek el, csak ennyit mondanék: azok, akikre tévedésből szavaztunk, és akik ma sem merték napirendre tűzni a képviselőtestület feloszlatását…

Önfegyelempróba haladóknak” bejegyzéshez 6 hozzászólás

 1. Szomorú, amikor vesz valaki egy telket (esetleg mutyival, mert ott a dunapart, vagy környezetvédelmi területet/szántót/zártkertet) minősítünk át, majd kivágja az összes fát, hogy nehogy rádőljön a házra, vagy csak ne zavarja a kilátását….
  A SAMSUNG régóta itt van (nem kértem én sem belőle) és a lakóparkok továbbra is bővülnek, terjeszkednek (az újonnan kiköltözők reklamálnak, hogy mostmáraztán utánuk ne jöjjön senki más) és nem veszik figyelembe az iparterületet. A távvezeték oszlopokat, a galvanizáló üzemet, stb. Utána meg reklamálnak. Nem azt mondom, hogy nem jogosan. Hiszen a zaj, meg a szennyezés lehetősége őket fenyegeti elsősorban. De én nem kértem sem az oázis lakóparkot (amit tóval, meg lobogó sörényű lovakkal reklámoztak, és kiszervezték a telekeladást Szabó Zolinak, majd az önkormányzatnak csak az eladhatatlan telkek, meg az adósság maradt), sem a SAMSUNG közelében történő építéseket (azok engedélyezését).
  Ugyanakkor a jelenben élve tényleg létszámstopot kellene elhatározni, a SAMSUNG ittlétével kapcsolatos minden fejlesztést alanyi jogon megkövetelni és megkapni, valamint az iparűzési adót a tényleges terhelés mértékében pályáztatás nélkül szétosztani a környező települések között.
  És erre ilyenkor még illik rákérni még egy csomó olyan fejlesztést, amit azért valósítanak meg, hogy ide jöhettek. Persze ez a teljes együttműködésen és a megfigyelő és figyelmeztető rendszer kiépítésén felül.
  Ha ennyire szerettek tüncikézni, akkor végre lehetne egy normális cél is Ultimátum, hogy amennyiben a reális és igényelhető fejlesztések nem valósulnak meg és üzemelnek a gyár indításáig, lezárjuk a ki/be vezető utakat.
  De lehet még évekig beszélgetni róla, aztán elavul a technológia, és bezárják az egész komplexumot…
  Kérdezte már valaki, hogy van-e helyreállítási kötelezettsége (pénzügyi alap) a SAMSUNG-nak? Vagy lesz 20 év múlva egy rozsdatemetőnk? Persze ezt a koalíciót nem érdekli, mi lesz 20 év múlva. Titeket csak a Ma-Ma (esetleg holnap) meg az Én-Én érdekel….

  Kedvelés

  1. Idézem a választási programunk utolsó mondatát (a “Gazdaság” fejezetből, amiben nem csak a Samsungról írtunk, hanem úgy általában az ipari tevékenységről, de ez pont leginkább az akkugyárra vonatkozik:
   “tervek kidolgozása a jelenlegi ipari tevékenység beszüntetésének (és az adóbevételek kiesésének) esetére, következményeire, és a meglévő pénzügyi kötelezettségekre gyakorolt hatására. A stratégia felülvizsgálata 3-5 évente.” Most úgy tűnik, nem kell tervezgetni, mi lesz a pénzcsapok elapadása után, mert ki sem nyíltak. A “helyreállítási kötelezettségre” meg pláne nem lesz miből félretenni.
   https://godhangja.com/godi-osszefogas-kampanyigeretei/
   (ugyanez olvasható a godiosszefogas.blog.hu “program” fülén)

   Kedvelés

  2. Gödön szinte minden nap egy újabb ok adódik tüntetni. Elkövetkezhet még az útlezárás is, pl. ha a Nemeskéri úti temetőhöz vezető bekötőúton megindul a gyár forgalma, és több ezer ember mindennapjait teszi még lehetetlenebbé. De addig is mondjuk a magunkét, ahol csak lehet – ha lassan, sok munkával is, de célba érhetünk.
   Ezért küzdünk pl. a környezeti hatástanulmányért, amely
   nek tartalmaznia kellene, hogy mit hagy itt a nyakunkban a Samsung, ha egyszer végre elavul ez a környezetkárosító technológia…

   Kedvelés

   1. Gödre az is jellemző, hogy szinte mindenki a környezetvédelmet meglovagolva kerül a város élére. Aztán, hogy-hogy nem rendre elfelejtkezik az ígéretéről.
    Ennek a szemléletnek a legjellemzőbb képviselője Szegedi Sándor, aki a gödi környezetvédelmi egyesület elnökéből lett a Samsungot idehozó polgármester.
    Az (előzetes) környezeti hatástanulmány egyébként többször hozzáférhető volt az önkormányzatnál. De csak folyosói betekintésre. A S. bővítéséről (második etap) szóló tanulmányt már így sem volt módom megtekinteni.

    Kedvelés

 2. Bár három kérdést a megadott online felületen én is feltettem, még annyi válaszra sem méltattak, hogy meghívjanak a Pest megye szervezésében tartott katasztrófavédelmi közmeghallgatásra.
  Így nem tudom a véleményemet hozzáfűzni az itt leírtakhoz. Csupán annyit, hogy ez is jellemző, mennyire komolyan veszik a témát a Pest megyénél.
  Tegnap megkaptam a szeptemberi Gödi Körképet. A témáról szóló cikkben is jogos a megállapítás, hogy a lakossági tájákoztatás szinte nulla, hiszen a fenthez hasonló cikkeket igen kevesen olvassák.
  Ebben az információ hiányban a GK-nak igen nagy a felelőssége, amelyet folyamatosan pótolni kell. Reméljük az új főszerkesztő teret fog adni. Szvsz a fenti cikknek ott is helye volna a helye.

  Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s