40. Samsung. Se veled, se nélküled?

avagy, mit kezdjünk egy gigaüzemmel, amely még tovább is terjeszkedne?

 • A Samsung-sztori eddig
 • 2016 – A Samsung elindítja az egykori képernyőgyár épületének kibővítését 
 • 2017 – Megkezdődik az elektromos autók meghajtására szolgáló lítiumos akkumulátorok gyártása
 • 2019 – Göd fideszes városvezetése 80 hektár szántót és erdőt vásárol fel magánszemélyektől, majd az erdő letermelése után eladja a Samsungnak 
 • 2020 – Elindul az eddiginél is sokkal hatalmasabb Gyár II. építése. A kormány egyetlen tollvonással elcsatolja Göd területének ötödét, és elveszi a teljes samsungos adóbevételt. Óriási zöldterületeket nyilvánít iparterületté Göd körül.

A polgármestert az elmúlt hónapokban több kritika érte a Samsung gyárral kapcsolatos politikája miatt. A bírálatok – a Samsung működését helyeslők és ellenzők körében – az alábbi szélsőértékek felé csoportosulnak:

 • „A gyár tevékenysége biztonságos, a magyar hatóságok jól teszik a dolgukat, sok munkahelyet és adóbevételt nyer ezzel a város és az ország. A beruházással szembeni akadékoskodás csak káros. Ráadásul Balogh Csaba egy olyan gyorsvonat elé fekszik be, amelyet úgysem lehet megállítani, jobb, ha nem is próbálja senki. Csak tovább rontunk a helyzetünkön.”

vagy:

 • „A gödi lakosok egészséges, nyugodt és biztonságos élethez való joga az egyetlen igazi szempont. Az ország ne a gödiek bőrén szerezzen gazdasági előnyöket. Tulajdonképpen be kellene záratni az egészet, menjenek máshová. Ezt várjuk Balogh Csabától.”

Azt látjuk, hogy a szélsőséges vélemények mögött sokszor több a hiedelem, mint a tények ismerete. A polgármester eddigi tetteit és jövőben szándékait pedig sokan csak szóbeszédek vagy szándékos ferdítések alapján ítélik meg. 

Lássuk hát, mi is a polgármester, illetve a mögötte álló képviselők és civil szakértők álláspontja a Samsunggal kapcsolatban.

A közelmúlt eseményei

Az önkormányzati választások előtt egy évvel, a lakosság és az akkori ellenzék számos fórumon próbálta színvallásra kényszeríteni a fideszes városvezetést a Samsung terveivel kapcsolatban. De Markó Józsefék titkolózásba és mellébeszélésbe menekültek. Minden alkalommal elmondják azóta is, hogy az erdőt nem a város vágatta ki – szó szerint ez persze igaz, hiszen a Pilisi Parkerdő tette, de vajon pont ekkor jutott volna eszébe akkor is, ha nem éppen a frissen összeállt, kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű beruházási területről van szó?

Azután, a tavaly októberi választási győzelmet követő átadás-átvétel során kipattantak a tervek, amelyek mindenkit hidegzuhanyként értek. A Samsung, a várostól megvett 80 hektáron egy körülbelül 700 x 300 méteres új csarnokot épít, méghozzá hónapokon belül! Ez az a bizonyos Gyár II., mintegy negyven futballpályányi területen. Újabb 3-4000 dolgozóval.

Azonnal kialakítottuk a város érdekének megfelelő stratégiánkat, hogy a Samsung és a megfelelő kormányzati szervek elé tárjuk:

A Gyár II. – zöldmezős gödi beruházás helyett – az Észak-pesti régió olyan pontján valósuljon meg, amely a következő előnyökkel bír:

 • Egy olyan ipari rozsdaövezet rehabilitációját jelentse, ahol az ipari infrastruktúra (víz, áram, vasúti iparvágány) már eleve rendelkezésre áll. Újpesttől Vácig elég bőséges a választék.
 • Olyan területen legyen, amely a dolgozók számára tömegközlekedéssel is, leginkább vasúttal legyen elérhető.
 • A környék útjain jobban szóródjon szét a közúti szállítás várhatóan hatalmas terhelése.
 • A munkaerő igény és a munkalehetőség ne ennyire koncentráltan, hanem a régióban jobban elosztva, a nagyobb népességű települések közelében jelenjen meg.
 • A koreai menedzsment lássa meg az iparbiztonsági és vészhelyzet-kezelési értéket abban, ha nem egyetlen telephelyen van összezsúfolva valamennyi technológiája.

Sajnos néhány hét alatt bebizonyosodott, hogy a Fidesz hosszas titkolózása oda vezetett, hogy túl későn jutottunk olyan pozícióba, amellyel egyáltalán terveink meghallgatására vagy átgondolására késztethettük volna a tárgyalópartnereket. A Gyár II. beruházás gőzerővel beindult Gödön.

Balogh Csaba ebben a helyzetben igyekezett az építkezéssel járó azonnali károkat csökkenteni. A februárig lefolytatott tárgyalásain elérte, hogy a Samsung mind az építkezés ideiglenes útjai, mind a végleges kiszolgáló utak tekintetében visszavegyen a terveiből (pl. körben végig 4 sávos út), és a város által javasolt változat valósuljon meg. A tárgyalások eredményeképpen a kiszolgáló utak nem fognak lakóutcákba becsatlakozni.

Januárban olyan közmeghallgatás megszervezésére került sor (élő közvetítéssel), ahol a lakosok végre ténylegesen szembesíthették a koreai céget és a hatóságokat az elszenvedett ártalmakkal, illetve kérdezhettek a kockázatokról és veszélyekről.

A tavaszi időszakban, a Biztonsági Jelentés tárgyalási szakaszaiban, a polgármester által újonnan kinevezett katasztrófavédelmi referens, illetve több civil szakértő is pontról-pontra jelezte a hatóságnak a jelentés szakmai hibáit, azok kiigazítását kérve. (Nem szakmai hiba, de jól rávilágít a Biztonsági Jelentés minőségére, hogy több helyen „benne maradt” egy komáromi akkugyár neve, Samsung helyett). Az ezzel kapcsolatos online közmeghallgatást már Pest megye szervezte, és a beadott kérdésekre is a megye honlapján adták meg a válaszokat.

Göd területeinek a kormány által történt elcsatolásakor a polgármester az Alkotmánybírósághoz fordult a kormányrendelet megsemmisítését kérve. A civilek által szervezett demonstrációkon Balogh Csaba és jelenleg is az Összefogáshoz tartozó képviselőink is részt vettek. Nyilatkozatot fogalmaztunk meg a városvezetés álláspontjáról, amelyet akkor még mind a 8 frakciótagunk aláírt. Szórólapon tájékoztattuk a gödieket, amelyet a Szolgáltató Kft. szerkesztett és nyomtattatott ki, de terjesztési nehézségeik miatt mi magunk dobáltuk be a gödiek postaládáiba, önkéntesek segítségével. (A későbbi Göd Fejlődéséért frakció tagjai a szórólap megfogalmazásában igen, a terjesztésében már nem vettek részt.)

Az illegális munkásszállók felszámolásának érdekében a város rendeletet hozott a vendégéjszakák szigorúbb nyilvántartásáról. Az ennek nyomán tartott ellenőrzések során a jegyző több olyan szálláshelyet záratott be, ahol az áldatlan állapotok a szomszédságot is komolyan háborgatták, és közegészségügyileg is kifogásolhatók voltak.

A jelenlegi helyzet

Továbbra is folyamatos feladatnak tekintjük a következőket:

 • A termelési tevékenység és környezetvédelmi intézkedések megismertetése Göd lakosságával, a lehetséges veszélyeknek, illetve azok megelőzésének és elhárításának üzemelés előtti megvalósítása.
 • A céget érintő környezet- és katasztrófavédelmi szabályok betartásának figyelése. Szabályszegés esetén intézkedés jegyzői hatáskörben, illetve a szakhatóságok bevonásával.
 • Betekintés elérése a Samsung környezetvédelmi monitoring adataiba, illetve saját műszerek kihelyezése.
 • A Samsung által közvetlenül vagy közvetetten okozott egyéb problémák (ingatlanok értékcsökkenése, illegális munkásszállások, személy- és teherforgalom-növekedés) kezelése.
 • Az építkezés(ek) és az ezzel kapcsolatos szabályok betartatásának figyelése.

Sajnos úgy tűnik, a Gödi Összefogást elhagyó képviselők, a fideszesekkel szövetkezve, már nem a fenti elvekkel azonosulnak, hanem az előző vezetés városellenes gyakorlatát kívánják követni. Az a céljuk, hogy az Összefogás ne tudja hatékonyan képviselni a város érdekeit a Samsunggal szemben. Ezért felmondtak Göd katasztrófavédelmi referensének, és az önkormányzati törvénnyel ellentétesen megvonták a polgármester Samsunggal kapcsolatos jogköreit.

A nyolc képviselőre hamar rá is ragadt a Samsung-koalíció elnevezés. A Samsunggal való ügyek intézésére ők Fülöp Zoltánnak adtak kizárólagos felhatalmazást, annak ellenére, hogy az önkormányzati törvény világosan kimondja, a képviselő-testületet a polgármester jogosult képviselni. Azóta a város semmilyen információt nem kapott arról, hogy milyen témákban, és milyen eredménnyel zajlottak tárgyalások Fülöp Zoltán és a Samsung vagy a kormányzati szervek között.

A jövő feladatai

A gödiek támogatására építve mi úgy készülünk, hogy a Samsung-koalíció nem tudja majd tartósan akadályozni a város érdekeit. A jelenleg ismert helyzetre a cselekvési tervünk az alábbi:

 • Elkészítjük a lakosság biztonságát szolgáló Külső védelmi tervet 2021 tavaszáig.
 • A gyár régóta kéri egy mentesítő út kijelölését az Ady Endre út – Pesti út nyomvonalán, arra az esetre, ha lezárják az M2-t. Mi azonban továbbra is kizárunk minden Samsung szállítási forgalmat Göd lakóövezeteiből. A tartalék útvonalnak a gyárból közvetlenül az M2 déli csomóponti bekötőútjához kell vezetnie.
 • A Samsung hivatalosan mindig csak a saját alkalmazotti létszámáról közöl adatokat, amely a legutóbbi, 2020 augusztusi biztonsági jelentés szerint 3037 fő. Az alvállalkozók, munkaerő-kölcsönzők foglalkoztatásáról vagy az építkezésen dolgozó több ezer emberről nem nyilatkozik. Fontosnak tartjuk kikényszeríteni, hogy tudhassuk, valójában hányan dolgoznak a gyárban.
 • A gyári dolgozók nagy részét jelenleg buszokkal szállítják Budapestről. Ez nagy környezetterhelést jelent, azonban egy helyi munkásszálló építése sem feltétlenül előnyös. Az építési költségek megtérülése érdekében ugyanis várhatóan drágább lenne a szállón ágyat bérelni, mint most egy gödi lakos házában. Tehát a szálló léte önmagában nem csökkentené jelentősen a sokakat zavaró, tömeges szálláskiadást a városban, és lehet, hogy veszteséges is lenne az üzemeltetése. Ezért mi ellenezzük, hogy a város beruházásában épüljön munkásszálló.
 • Amennyiben a Samsung kíván szállót építeni, azt a következő feltételek mellett tudjuk támogatni: korlátozott méret és befogadóképesség, közösen kiválasztott helyszín, kiszolgáló egységek létrehozása (bolt, étterem, rendelő, edzőterem, sportpálya, parkoló).
 • A magán-szálláshelyeken elhelyezhető személyek számát a lakóterület, a szobák és a mellékhelyiségek számának függvényében korlátozó meglévő törvény betartatása az építéshatóság feladata lenne – az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy rávegye őket a cselekvésre. Továbbra is fellépünk azokban az esetekben, ahol erre hatáskörünk van – illegális szálláshelyek, közegészségügyi veszélyt okozó helyzet stb.
 • Fontosnak tartjuk, hogy a Samsung állítson forgalomba saját buszjáratot a gyár és a vasútállomás között, hogy ezzel is csökkentsük a személyautó-forgalmat.
 • A kormány az M2 út mindkét oldalán iparterületté minősített több száz hektárnyi szántót és erdőt, egészen a Nemeskéri úttól keletre fekvő lakóterületekig bezárólag. Szégyenletes módon olyan részt is, amely erdőtelepítésre volt kijelölve, hogy pótoljuk a Samsung kedvéért kivágott 80 hektárt. A kormány tervei átláthatatlanok, de több jel utal arra, hogy egy új, „Csepel Művek” jellegű iparvárost álmodnak oda. Felröppent a hír már hatalmas elektrolitgyárról és autógyárról is. Mi határozottan ellenzünk minden további ipari tevékenységet az M2 úttól a Duna felé eső területen a Különleges Gazdasági Övezetben! Azt is felháborítónak tartjuk, hogy a szeptember elején nyilvánosságra hozott új biztonsági jelentésből derül ki, hogy a Samsung tovább terjeszkedik a bócsai lakóházak felé.
 • Támogatjuk a GödÉrt Egyesület javaslatát, amelyben a Nemeskéri út és a Samsung közötti mezőgazdasági terület minél nagyobb mértékű (teljes)  beerdősítését kérik a Samsung és a lakóterületek minél jobb elhatárolása érdekében.
 • Beletekintést kívánunk kapni az összes olyan építési engedélykérelembe, amely ezeket a területeket érinti.
 • Folytatni kívánjuk az azonnali tárgyalásokat az elcsatolt területek adóbevételeinek részbeni visszairányításáról. Középtávon pedig tovább küzdünk az Alkotmánybíróságnál a területek visszaszolgáltatásáért. Ám számítunk arra is, hogy erre csak 2022-ben, egy kormányváltás után kerülhet sor.

Elekes Balázs

40. Samsung. Se veled, se nélküled?” bejegyzéshez 11 hozzászólás

 1. A szerző beleegyezésével idemásolom dr. Pintér György (jelenleg a gödi önkormányzat pénzügyi bizottsági elnöke, régebben alpolgármester, Fidesz-KDNP) facebook-bejegyzését a témában.

  Kedves Balázs
  (bár a kedves jelző ezután az írásotok (Hlavács Judit Gödi írásfüzér, 40. írás) után nem igazán jön szívből…)!
  Nagyon dühös lettem, amikor elolvastam az írásodat. Nem tudom, hogy dolgoztak-e mások a kezed alá, de végülis mindegy, Te jegyzed az anyagot.
  Ez az írás egy igazi gyurcsányista remekmű, profi árokásó munka, a nem lesz árokbetemetés (https://infostart.hu/…/nem-lesz-arokbetemetes-gyurcsany…) gondolatát (ki)szolgáló gyöngyszem. Nem tudom, hogy szándékosan van-e benne a sok csúsztatás, tévedés (hazugság?).
  Lássunk egy párat!
  1. A történeti felvezetőben ezt írod: „2019 – Göd fideszes városvezetése 80 hektár szántót és erdőt vásárol fel magánszemélyektől, majd az erdő letermelése után eladja a Samsungnak.”, majd egy kicsit lejjebb „Minden alkalommal elmondják azóta is, hogy az erdőt nem a város vágatta ki – szó szerint ez persze igaz, hiszen a Pilisi Parkerdő tette,” Tehát: nem tényleg nem az csúnya fideszvezette önkormányzat vágatta ki az erdőt csak ez így jobban hangzik, jobban lehet fideszezni, indulatokat gerjeszteni, stb..
  2. „Az önkormányzati választások előtt egy évvel, a lakosság és az akkori ellenzék számos fórumon próbálta színvallásra kényszeríteni a fideszes városvezetést a Samsung terveivel kapcsolatban. De Markó Józsefék titkolózásba és mellébeszélésbe menekültek.” Bravó! Ezt is sokszor elmondtam, én is, mi is mint önkormányzat próbáltuk megtudni a pontos terveket, de nekünk sem/nem mondták meg. „Azután, a tavaly októberi választási győzelmet követő átadás-átvétel során kipattantak a tervek, amelyek mindenkit hidegzuhanyként értek.” Az átadás-átvétel során pattantak ki tervek??? Hol és ki adott oda nektek terveket, no és mit? Most már biztosan tudjátok, hogy a Samsungnak erre a területre pontosan mik a tervei? Mert én nem ismertem korábban sem és most sem ismerek végleges terveket.
  Jaj, Balázs, ma volt lakossági fórum, és az ÖSSZEFOGÁSMARADÉK és fő szövetségesetek a Gödért Egyesület ma is elcsodálkozott, hogy még 2020. szeptemberében sincsenek végleges Samsung-tervek. De azért nekünk a választás előtt már tisztában kellett volna lennünk a nem létező végleges tervekkel. Balázs, korrekt ez?
  3. De vissza 2019.októberéhez, amikor is megjött a CSODAÖSSZEFOGÁS (politikailag perverz, hiszen a szélsőjobbtól a majdnem szélsőbalig tartó összeborulás eredményeképpen felálló) CSODACSAPATA és végre „Azonnal kialakítottuk a város érdekének megfelelő stratégiánkat, hogy a Samsung és a megfelelő kormányzati szervek elé tárjuk:”. Gyönyörű! Ezt írja Elekes Balázs, aki nem polgármester, nem képviselő, de kialakította ki tudja kivel a stratégiájukat. Balázs! És ezt a stratégiát tárgyalta valaha is az önkormányzat, vagy netán elfogadta a stratégiai anyagot a képviselő-testület? A lakossági fórumokat ne számítsuk, az elmúlt közel egy évben volt-e valaha érdemi előterjesztés, épkézláb vita, netán egyeztetés, majd testületi határozathozatal ilyen tényleg stratégiai ügyben??? Holnap még megkérdezem a Polgármesteri Hivatalban, de szerintem, Balázs, a képviseleti demokrácia nagyobb dicsőségére nem volt ilyen anyag 2019. októbere óta a képviselő-testület előtt. Akkor ki milyen felhatalmazással és mit is képviselt?
  4. És még sok mindenről lehetne írni. Például, hogy azt írod, hogy „Továbbra is folyamatos feladatnak tekintjük a következőket: A termelési tevékenység és környezetvédelmi intézkedések megismertetése Göd lakosságával,” – tudod, ez már 2018. nyarán elindult, akkor már jártak bócsaiak a gyárban. Remélem, hogy ez most folytatódik. A mai fórumon mondták a Samsung képviselői, hogy felvettek valakit, aki a főállásban intézi majd a PR (közönségkapcsolati) ügyeket. Örülök ennek, de ezt is kértem annak idején a Samsungtól már több, mint két éve. Akkor felvettek valakit, aki legalább részmunkaidőben, ezzel foglalkozott, de az illető pár hónap után otthagyta a Samsungot…
  vagy
  ezt írod 2020-ban: „Támogatjuk a GödÉrt Egyesület javaslatát, amelyben a Nemeskéri út és a Samsung közötti mezőgazdasági terület minél nagyobb mértékű (teljes) beerdősítését kérik a Samsung és a lakóterületek minél jobb elhatárolása érdekében.” Balázs, kérlek, nézd meg a Fidesz-KDNP tavalyi választási szórólapját, ezt mi már akkor javasoltuk…
  vagy
  „A gyári dolgozók nagy részét jelenleg buszokkal szállítják Budapestről. Ez nagy környezetterhelést jelent, azonban egy helyi munkásszálló építése sem feltétlenül előnyös. Az építési költségek megtérülése érdekében ugyanis várhatóan drágább lenne a szállón ágyat bérelni, mint most egy gödi lakos házában. Tehát a szálló léte önmagában nem csökkentené jelentősen a sokakat zavaró, tömeges szálláskiadást a városban, és lehet, hogy veszteséges is lenne az üzemeltetése. Ezért mi ellenezzük, hogy a város beruházásában épüljön munkásszálló.
  Amennyiben a Samsung kíván szállót építeni, azt a következő feltételek mellett tudjuk támogatni: korlátozott méret és befogadóképesség, közösen kiválasztott helyszín, kiszolgáló egységek létrehozása (bolt, étterem, rendelő, edzőterem, sportpálya, parkoló).”
  Balázs, emlékszem egy kb. két évvel ezelőtt egy Samsung vezető szájából elhangzott mondatra: “A Samsung megértette, hogy a gödiek nem szeretnének Gödre munkásszállót.” És nem építettek azóta sem, s most Ti elfogadjátok, hogy épüljön munkásszálló, csak ne Göd, hanem a Samsung építse… Hogy is van ez???
  Az igaz, hogy túl sok sikerélményünk nem volt a Samsung-történetben, de ezt legalább elértük!
  Balázs, miért van az, hogy mindent jó ötletet, esetleges eredményt a Ti munkátoknak tudtok be, mintha veletek kezdődött volna az időszámítás? Az előző ciklusban csak rossz dolgok történtek, de azóta Ti mindent jól és sikeresen csináltok? Hát én nem ezt látom.
  És persze nem kérdeztek, csak itélkeztek… és sokszor rosszul és alaptalanul.
  Balázs, biztos ismered a három borítékos viccet:
  A cégnél vezérigazgató-váltás van, a távozó régi igazgató pedig átad három számozott borítékod az utódjának azzal, hogy ha nagy baj van a céggel, akkor mindig bontson fel egyet. Először az egyes számút, aztán a kettest, s így tovább.
  Megy az élet, múlik az idő, elkezdenek bajok lenni a cégnél. Egy idő után a vezérigazgató úgy gondolja, nincs más hátra, ki kell bontania az első borítékot. Ez áll benne:
  Kenj mindent az elődödre!
  Megfogadja a tanácsot, meg is könnyebbül egy kicsit a felelősségteljes munkájában, megy az élet tovább. Idővel azonban megint csak jönnek a bajok, kénytelen-kelletlen rászánja magát a második boríték kibontására, amiben ez olvasható: Fogj mindet a körülményekre!
  Ismét megfogadja a tanácsot, még egy kis átszervezést is megvalósít, de aztán a bajok azonban továbbra is csak gyűlnek, s nincs mese, az utolsó boríték is sorra kerül, ebben csak ennyi áll: Írj három borítékot!”
  Az Összefogás csapata sok esetben még mindig első borítéknál tart, holott már lassan a harmadik van soron…

  Kedvelés

  1. 1. Technikailag tényleg nem az önkormányzat vágatta ki az erdőt, ahogy le is lett írva. De hogyan lett volna ipari park, ha ott marad az erdő? Nem azért sajátította ki az önkormányzat a területet, hogy ipari parkot csináljon? Szerintem ez játék a szavakkal. Az önkormányzat kisajátított egy erdőt, hogy ott ipari parkot hozzon létre. Tökmindegy, hogy hívták a favágót, az önkormányzat döntött úgy, hogy az erdő helyén gyár legyen.

   2. Attól, hogy a Samsung most is össze-vissza beszél a terveiről (és én tényleg, őszintén hiszek nekik, hogy legalább részben azért, mert maguk sem tudják még, mikor meddig akarnak terjeszkedni), még léteznek tervek, amit be is mutatnak – egy csomó térképen, látványterven ott az egész 2. gyár, a kerítésig. Az tény, hogy a fideszes előző önkormányzat nem beszélt erről, és az is, hogy mi ezzel a térképpel szembesültünk. Mindegy, hogy azt mondják, nem tudják, hogyan ütemeznek, és nem született végleges döntés a dolgokról, katasztrófavédelmi engedélyt kértek a 2. gyárra. Mi sem tudunk mindent, de amit igen, arról nyíltan beszélünk. Ti meg nem mondtatok semmit. Én nem véleményezem a stratégiátokat, mindenki maga dönthet, melyiket tartja szimpatikusnak.

   3. Balázs az Összefogás külső, önkéntes szakértőjeként vett részt a “csodastratégia” megalkotásában. Aki foglalkozott ezzel a frakcióban, annak elmondta. Szerintem és szerinte ezt akkor is rögtön nyilvánosságra kellett volna hozni, ha nem sikerül átvinni, hogy minden gödi lássa, mi a mi ötletünk. Ez nem történt meg november-decemberben, most igen. Egyébként mindegy, mert semmilyen fogadókészség nem volt rá. Azt gondolom, ha a nyitottság bármilyen jelét tapasztalják az összefogásos tárgyalók, lehetett volna erről testületi beszélgetés és/vagy döntés, de annyira hamvába holt a javaslat még a rajtvonal előtt, hogy erre nem került sor.

   4. Remek, hogy 2 éve javasoltad a Samsungnak a PR-ost, még jobb, hogy most lett is. Ha minden lehetséges fórumon erről beszélsz, talán még hamarabb is sikerült volna. Vagy mégsem, ezt már nem tudjuk meg. Mindenesetre ha most nem írsz felháborodott posztot, most sem tudtuk volna meg. Sokszor beszéltünk róla, hogy 2019-et nem mi nyertük meg, hanem Ti vesztettétek el (legalábbis részben). Ha a gödi önkormányzat legalább a saját Samsunggal kapcsolatos álláspontjáról kicsit nyíltabban tájékoztat, ki tudja, mi lett volna egy éve októberben… én biztos nem akadályoztalak meg abban, hogy minden lehetséges alkalommal elmondd a gödieknek, egy PR-osért harcolsz a Samsungnál. 🙂 Mint ahogy azt sem mondta senki, hogy ez nem a Te érdemed. Senki egy szót nem szólt róla, hogy ez kinek az érdeme, ezen kár felháborodni.
   Véderdő: a csereerdősítésre kapott állami támogatásból az M2 túloldalán vettetek területeket. Ha elárultátok volna (elárulnád most) hogy azért nem a Nemeskéri meg a Samsung között, mert azt nem voltak hajlandók eladni, vagy mittudomén, akkor azt mondanám, hogy jogos a felháborodásod. Ha Balázs azt írta volna, hogy támogatjuk a GödÉRT javaslatát, amit Ti nem, akkor is jogos lenne a felháborodásod. Így csak az van, hogy valamiben konszenzus van köztünk. Miért vagy felháborodva?
   Munkásszálló – ne tegyünk úgy, mintha nem röppent volna fel, hogy egy jelenlegi gödi alpolgármester munkásszálló-projekten dolgozik. Ebben az esetben szerintem jogos, ha tisztázzuk az álláspontunkat újra. Jó, hogy a Samsung ismét megerősítette, hogy nem akar munkásszállót saját beruházásban sem. Viszont (és ez szigorúan a magánvéleményem) – érdemes lenne egy VALÓDI konzultációt folytatni a gödiekkel és a gyárral, hogy nem lenne-e jobb egy Samsungos munkásszálló a jelenlegi állapotoknál. Én el tudom képzelni, hogy igen, azt is, hogy nem, meg azt is, hogy igen, de annyira nem akarják a gödiek, hogy semmiképp sem jöhet szóba. Amit most csinálok, az csak elméletgyártás, és eddig senki nem lépett túl ezen a ködszurkáláson szállóügyben. Ahogy most kinéz a képviselő-testület, egyébként nem is dobnám be most ezt a bombát inkább.

   A vicc tetszik, és talán volna is olyan tettünk, ami kapcsán ezt találónak érezném. Ezzel a cikkel kapcsolatban pont nem. Mindenesetre köszönöm, hogy leírtad a véleményed, hozzájárultál, hogy idetegyem, és remélem, valamit sikerült tisztáznunk. Ha nem, folytassuk.

   Kedvelés

 2. Jó, hogy van ez a blog, és Hlavács Judit megosztotta Pintér György lesújtó véleményét Elekes Balázs Samsungos írásával kapcsolatban. Így legalább el tudom olvasni, mit állít a volt alpolgármester pl. a Göd-ÉRT Egyesület ről. Nyilván egy olyan facebook-csoportban jelent meg ez a vélemény, ahonnan ki vagyok tiltva, nehogy reagálni tudjak rá.
  Én is le vagyok sújtva, de én Pintér György kijelentései miatt. Az az állítás például, hogy az egyesület képviseletében döbbentem kérdeztem a lakossági fórumon, hogy miért nem ismerteti a Samsung a terveit, éppen azt igazolja, hogy nagyon is jogos volt részemről a volt fideszes városvezetés kritikája. Egészen elképesztő ugyanis, hogy Pintér arra hivatkozik: nem voltak ismertek számukra a Samsung tervei, hisz még most sem hajlandó a Samsung vezetése nyilvánossá tenni az összes tervet. Aha. Csakhogy nem én és nem az egyesületünk, hanem Markó, Pintér urak és a fideszes testület KÉRTE a magyar kormánytól, hogy tegye a kormányzat kiemelt gazdasági övezetté a gödi területeket. Annak ellenére kérte – ismeri el most eléggé önleleplező módon Pintér György -, hogy fogalmuk sem volt, a Samsung mit, hova akar építeni a területen. Ez a beismerés az előző városvezetés felelősségét még kínosabbá teszi…

  Nos, a Pintér György által gúnyosan emlegetett CSODAÖSSZEFOGÁS épp a fideszes városvezetésnek “köszönhetően” győzött. De felhívom a figyelmet arra a tényre is, hogy a CSODACSAPAT egyik tagja, a mostanra magát néha “városvezetőnek” nevező Fülöp Zoltán Elekes Balázsnál jóval kritikusabban írt az előző vezetésről. Fülöp Zoltán 2019 októberében ezt írta a gödi Fidesz felelősségéről Samsung-ügyben:
  “Göd vezetése a lehetőségtől megrészegülve – választási ígéretei és saját szabályai ellenére – a térségi fideszes potentátokon kívül nem beszélte meg a dolgot senkivel, hanem egy fura csavarral tavaly júliusban maga kérte a kormánytól, hogy ipari terület legyen az erdőből, és ott kiemelt beruházás keretében iparterület jöjjön létre. Ez a döntés alapozta meg 25 ha erdő letarolását, és azt, hogy a Samsung bővíthesse a gyárat és hozhasson ide egy veszélyes anyagokkal dolgozó vegyi üzemet. Az most hirtelen nem lett szempont, hogy ez a terület nem a városé, mindent megoldottak – legfeljebb az ügyvédek jártak a szokásosnál is jobban. Az eseményekről a gödi média (Körkép, városi honlap, lakossági fórumok) helyett az Átlátszó oknyomozó hírportál igyekezett tájékoztatni.”

  Meglehet, hogy a Fidesz gödi tagjai és az ex-LMP-s Fülöp Zoltán között már megtörtént az “árkok betemetése”, s Fülöp úr már nem is azt gondolja – vagy mondja -, mint amit korábban gondolt vagy mondott. De én speciel ugyanazt gondolom és mondom, amit korábban: hogy Markó, Pintér urak elárulták a gödieket. És azt is egyre többen gondolják velem együtt, hogy mindent meg kell tennünk a várost érő környezeti károk mérsékléséért. Ha a mostani önkormányzat ezért az ügyért hatékonyan tenni akár, támogatni fogjuk ebben. Az viszont, hogy a fideszes városvezetés bármi érdemlegeset tett volna azért, hogy a gödiek környezetét megóvja s hogy megismertesse a helyieket a gyár hatásaival, nevetséges hazugság. Ellenkezőleg: semmit nem tettek ennek érdekében.
  Csak a lakosság folyamatos panaszai és az általam, általunk végzett tényfeltárás, adatigénylés, a lakossági panaszok nyilvánosságra hozatala kényszerítette arra az üzemeltetőt és a hatóságokat, hogy legalább néhány gesztust tegyenek a gödiek felé, vagy elkezdjenek néhány zajcsökkentő intézkedést foganatosítani. (Ami persze édeskevés egyelőre.) A fideszes városvezetés csak arra volt képes, hogy a véderdőre is hivatkozzon, miért kell olyan nagy területet megszerezni a gödiektől. De érdemlegeset valójában semmit nem tettek véderdő-ügyben sem.
  Pintér György vagy Markó József uraknak támogatniuk kellett volna az új városvezetést abban, hogy a gödiek minél nagyobb védelmet kapjanak a gigaberuházás negatív hatásai ellen. Ehelyett politikai harcot folytatnak az ellenzék megmaradt tagjai ellen, hogy aztán széttárhassák a karjukat: lám, a Samsunggal más sem boldogul. Mintha nem épp ezen munkálkodnának gőzerővel.
  Jó lenne, ha végre valódi javaslatokkal és valódi tettekkel állnának elő a gödiek érdekében.

  Kedvelés

 3. Bodnár Zsuzsa – köszönet, tűpontos. Néhány gondolat : 1. Lakossági fórum / közmeghallgatás olyan formában, hogy Markó úr és korábbi testületét, álláspontját a lakosok meghallgathatták volna – nem történt a mai napig. 2. Az ominózus 2018 07.05-i rendkívüli testületi ülés MIÉRT lett zárt ülés (az elhangzottak ellenére, azaz lehetett volna nyílt ülés is) – és ennélfogva a lakossági kizárása hatalommal való visszaélés. De ezt Pintér úr jobban meg tudja ítélni. Sajnos eladtuk a földjeinket (bérelhetnék is!) , megkapják a vizünket (25e m3 per nap) és mi megkapjuk szennyvizüket. Sem a foglakoztatási arány /külföldi-magyar/, helyi/megyei/távolabbi nem ebben a régióban indikolja a munkahelyteremtést, hacsak nem a 2/A bővítése tényleg nem egy jövőbeni giga ipari parkot jelent, amelyhez itt most asszisztáltak. Szomorú ez egy kertváros mellett, de ahogy olvasom Tárnok/Sóskút is megkapja az elktrolitgyárat…. majd azért néha gondolkodjunk el azon, hogy a fejlődés valóban fejlődés-e, milyen a kapcsolatunk a természettel és néha a lakosság is jó lenne, ha nem csak 5 évente egy napon lennének fontosak. … Akinek inge.

  Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s