Besült konyhabeszerzés

2020. március 2-án, az alábbi napirendi pontot terjesztette elő Lőrincz László a 2020. március 3-án megtartandó képviselő-testületi ülésre,  melyet a Jegyzői Iroda mint 12. számú napirendi pont javaslatot vett nyilvántartásba: „Gödi Szolgáltató Kft konyha, étterem felújítása”.

Lőrincz László és dr. Tóth Ágnes

A 2020. március 3-i ülésen Lőrincz László alpolgármester a napirendi ponttal kapcsolatban azt nyilatkozta: „Megérkezett három árajánlat, ami kompletten a konyhára, tehát egy 300 fő kiszolgálására szólna. Ez a nyári időszakban a táborozó gyermekeket, illetve a gödi lakosokat is ki tudja szolgálni. A konyha nem felújításra kerülne, hanem komplett építésre, mert túl nagy szakmai és műszaki tartalom nem volt jelenleg. Erre készült három árajánlat és a három árajánlatból – ez az utolsó pillanatban érkezett be – a határozati javaslat alapján a legkedvezőbbnek a Kende Gastro ajánlata bizonyult. Egy pár perc olvasási szünet lehet szükséges, hogy átnézzék a képviselők.”

Kérdéseinkre az következő válaszok születtek Lőrincz Lászlótól:

„Az árajánlatoknál a beépítési és a beüzemelés is szerepel, ez tartalmazza azoknak a biztosítékoknak a cseréjét és fejlesztését, ami szükséges. Magába a műszaki tartalomba a cégek mentek bele, tehát az árajánlatot az alapján adták, tehát a konyha engedélyeztetése, illetve a konyhát az átadásra kulcsrakészen elkészítik.”
“Kint volt mind a három cég, mindent megnézett és ez alapján adták az árajánlatot. Sajnos az idő rövidsége, – mert az árajánlat kapcsán az az információja, hogy ez a konyha április végére már működni fog – hogy a mai világban összerakjanak egy konyhát másfél-két hónap alatt, – méghozzá egy ilyen konyhát, ami 300 főre tud főzni – nem egy rossz intervallum.”

A Kende Gastro Zrt. ajánlatát és az ajánlattal összefüggésben készített határozati javaslattervezetet Lőrincz László alpolgármester és referense, Lukácsi Bálint osztották ki a képviselőknek, közvetlenül a napirendi pont tárgyalása előtt. A Lőrincz László alpolgármester által javasolt határozat értelmében a „Gödi Szolgáltató Kft konyha, étterem felújítása” című előterjesztést a testület megtárgyalta és elfogadta.

A Kende Gastro Zrt-vel a vállalkozási szerződés 2020. március 24-én került aláírása. A vállalkozó a szerződés teljesítését megkezdte.

A teljesítéshez kapcsolódóan 2020. május elején felmerült, hogy a szerződés valójában nem is építési beruházásra vonatkozik, hanem árubeszerzésre, ebben az esetben azonban közbeszerzési kötelezettség áll fenn. Emiatt közbeszerzési szaktanácsadót kértem fel a szerződés és a beszerzés ellenőrzésére. A közbeszerzési szaktanácsadó közbeszerzési jogsértést vélelmezett, ezért az Önkormányzat a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult.

Megtudtuk azt is, hogy a Kende Gastro értékesítési munkatársa Nagy Attila, a dunakeszi ellenzéki összefogás képviselője, jelenleg Dunakeszi város közétkeztetésért felelős tanácsnoka. Nagy Attila Lukácsi Bálint (Lőrincz László korábbi alpolgármesteri referense) és dr. Tóth Ágnes dunakeszi kapcsolati hálójának része. Ez alapján felmerült annak a gyanúja, hogy egy előre lebeszélt üzletről lehet szó, ahol a dunakeszi „import” megélhetési politikusok a gödi emberek pénzéből akarnak meggazdagodni.

A belső ellenőrzés végül megállapította, hogy a képviselőtestületi előterjesztés alapját képező beszerzési (ajánlatkérési) eljárás  nem történt meg. A beszerzési eljárás lefolytatására jogosult Beruházási Osztály ilyet nem végzett.

A megkötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó vizsgálat így az alábbi megállapításokkal zárult:

 1. Beszerzési eljárás lefolytatására nem került sor.
 2. dr. Tóth Ágnes a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője egyetlen cégtől kért egy e-mail üzenetben árajánlatot, a későbbi nyertes Kende Gastro Zrt-től.
 3. Az árajánlatkérést megelőzően sem az Önkormányzat, sem a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. nem rendelkezett sem fejlesztési koncepcióval, sem megvalósíthatósági tanulmánnyal, üzleti tervvel vagy bármilyen más, a fejlesztést megalapozó dokumentummal.
 4. A beszerzés tartalmát senki nem határozta meg kellő részletességgel. Készült egy „üres” excel tábla, műszaki paraméterek nélkül, mely alkalmatlan ajánlattételre. A végleges műszaki tartalom azt követően került meghatározásra, hogy az Önkormányzat képviselőtestülete a beszerzési eljárásban a nyertes vállalkozást már kiválasztotta.
 5. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó belső vizsgálat nem tudta megállapítani, hogy dr. Tóth Ágnes ügyvezető milyen indíttatásból kérte be az árajánlatot, illetve ki, vagy kik voltak azok, akik az excel-tábla géplistáját egyáltalán összeállították.
 6. A kibocsátott géplista alapján a vállalkozások nem tehettek egyenlő feltételekkel ajánlatot, mert a gépek műszaki paramétereit nem rögzítették, és a szerződéses feltételeket sem ismertették.
 7. Lőrincz László alpolgármester nem volt hajlandó információt átadni arra vonatkozóan, hogy a 2020. március 2-án készített előterjesztése, illetve a március 3-án a képviselő-testületi ülésen általa elmondottak milyen adatokra, információkra, dokumentumokra támaszkodtak. Nem lehetett egyelőre megállapítani, hogy miért nyilatkozott úgy, hogy volt érvényes ajánlatkérési eljárás, mikor az Önkormányzat ilyen eljárást nem folytatott le, és ilyen eljárás lefolytatására a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., illetve annak vezetője, dr. Tóth Ágnes nem rendelkezett önkormányzati felhatalmazással. Különös körülmény továbbá, hogy Lőrincz László alpolgármester úgy terjesztette elő a napirendi pont javaslatot 2020. március 2-án, hogy a Kende Gastro részére az árajánlatkérő email csak másnap, 2020. március 3-án került megküldésre. Az sem volt megállapítható, hogy Lőrincz László alpolgármester milyen információk alapján jelezte a képviselő-testületi ülésen, hogy volt helyszínbejárás, amikor – tudomásunk szerint – ilyen helyszínbejárásra előzetesen nem került sor. Arra a kérdésre sem kaptunk választ, hogy egyáltalán hogyan kerültek a képviselő-testületi ülést megelőzően általa kiosztott dokumentumok a birtokába, amikor az Önkormányzathoz ilyen dokumentumok nem érkeztek be.
 8. A nyertesként kihirdetett Kende Gastro Zrt. ajánlatát érvénytelennek kellett volna nyilvánítani, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő íven szereplő 24 hónapos garanciális elvárás helyett 12 hónapot ajánlott meg, és ez került végül a megkötött szerződésbe is.
 9. A megkötött szerződés tervezetén az Önkormányzat hivatali apparátusa nem dolgozott, azt dr. Tóth Ágnes készítette vagy készíttette el és adta át az azt ellenjegyző ügyvédnek.
 10. A nyertes vállalkozó a teljesítés során NEM a szerződés mellékletében felsorolt eszközöket szállította le, annak ellenére, hogy szerződés módosítására nem került sor.
 11. A leszállított gépek átadás-átvétele során azok nem kerültek kibontásra, így az sem állapítható meg, hogy a vállalkozó valójában milyen gépeket szállított le, és hogy azok megfeleltek-e a szerződésben foglaltaknak.
 12. A leszállított gépek gyakorlatilag egy használhatatlan konyhába kerültek betárolásra. A konyha semmilyen módon nem áll készen egy ilyen mértékű fejlesztésre. Az eszközök beépítésének infrastrukturális feltételei sem álltak fent az árajánlat kérésekor, a gépek beüzemeléséhez szükséges műszaki és higiéniai feltételek is teljes mértékben hiányoznak. Ezekre a professzionális gépekre árajánlatot sem lehetett volna kérni.
 13. A teljesítés során, bár a vállalkozó a berendezéseket leszállította, azok típusa, márkája, pontos műszaki tartalma nem volt megállapítható, mivel az átvétel során nem ellenőrizték, hogy valójában milyen gépek és berendezések érkeztek. A leszállított berendezések gyakorlatilag kibontás nélkül kerültek betárolásra, így a berendezések piaci ára nem lehetett vizsgálat tárgya. A szerződés mellékletét képező géplista alapján a Vállalkozó nem szállíthatott volna kínai árut (olasz, magyar, koreai és német berendezések szerepelnek a szerződés mellékletében), ugyanakkor a leszállított gépek csomagolásán egyértelműen a Made in China felirat szerepel. Ez alapján feltételezhető, hogy a leszállított gépek a szerződéses árnál alacsonyabb értéket képviselnek.

Mindezek miatt az Ügyészséghez fordultam és feljelentést tettem Lőrincz László, dr. Tóth Ágnes és a Kende Gastro Zrt ellen.

Botrányos volt az augusztus 27-i testületi ülésen mind Fülöp Zoltán, mind Szilágyi László napirend előtti felszólalásából hallani, majd Fülöp közösségi oldalán visszaolvasni azt a hazugságot, hogy “Balogh Csaba miatt 1 millió forint büntetést kellett fizetnie Gödnek”. Valójában a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában látszik, hogy az előterjesztő Lőrincz László hibájából ítélte meg, de csak félmillió forintos büntetést szabott ki. Ennél jóval magasabb lett volna az összeg, ha júniusban nem én magam jelentem az Önkormányzat nevében ezt a hibát.

Besült konyhabeszerzés” bejegyzéshez 14 hozzászólás

  1. Köszönöm Zsolt! Tény, hogy Judit lektorálta, és ő is inspirál, ami sokat segített, de ezt én írtam.

   Kedvelés

 1. Gratulálok! Összeszedett írás, tényekkel alá támasztva.
  Egyben szomorú is, hogy még mindig ez a módi bármilyen ügy intézésében….

  Kedvelés

 2. A közpénzek elköltését szigorúan szakmai alapon lenne szabad (el)bírálni. Ha valaki Gyurcsány idején közbeszerzést nyert el, az MSZP, vagy DK közelinek számít? Aki az elmúlt 10 évben nyert, az mind FIDESZ-közeli/szimpatizáns? Tessék már ezt a politikai cicaharcot abbahagyni, ezzel van tele a hócipője már minden embernek. Marhára nem érdekel, hogy milyen pártszimpatizáns, aki egy munkát becsületesen elvégez. És ti itt pont nem ezzel foglalkoztok, hanem csak azzal, hogy kinek a haverja aki megcsinálja. Unalmas már rettentően.

  Kedvelés

 3. A 13 pontból számomra több dolog derül ki.
  1, A képviselő testület nem “testület”, hanem mindenki csak a saját pecsenyéjét igyekszik sütögetni. Ennek mentén alakulnak ki klikkek, időleges érdekszövetségek.
  2, Ha a testület március 2-án beterjesztett napirendet 3-án jóváhagyta, akkor szakmai és erkölcsi minimum sincs meg a tagokban.
  3, Dr. Tóth Ágnes a nyaralóházak és a Gödi Kökép üzemeltetéséért felelős Kft. vezetője (amit a pártkampányban kifejtett tevékenységéért kapott 9:3 arányban) A konyhai beszerzés kiírása a feladatai közé tartozik, valószínűleg nem egyeztetett a kilencekkel.
  4, Bizony vannak ilyen közbeszerzések, hogy megvan egyből a nyertes, és megkérik, hogy csináljon még kettőt, hogy “haladjon” az elbírálás….
  5, 1,2,3,4,5,6.pontok a szakmaiatlanság teljes hiányát bizonyítják. Az önkormányzat részéről az igényt kell jelezni, és erre célszerű egy szakmát ismerő, a témával érdemben foglalkozó cégtől kell kérni egy ajánlatot, majd annak a tartalmát pontosítva (egyértelműsítve) műszaki tartalommal kell az ajánlattételeket megkérni. Nehogymár egy pártkatona találja ki, hogy milyen gépek kerülnek a konyhára, vagy ha mégis, akkor lesznek olyan gépek, amiknek nincsenek műszaki leírásuk…
  6, 8,9,10,11,12,13 pontok. A tökéletes káosz. Senki nem tudja, hogy mi a dolga, kinek kell a kezdetektől a végéig rajta tartania a szemét egy ilyen beszerzésen. És olyan, mintha a szerkezetkész házba vinném a TV-t, és leraknám a nappali közepére, ahol nincsen konnektor.
  7, És csak tájékoztatásul; azért, mert a dobozon az van, hogy Made in China”, attól az még lehet olasz, koreai vagy német….
  8, Így aztán a beszerzés is valamint a testület minden tagja is felelős a kialakult helyzetért. Mivel ellenérdekeltek a koalíció alkotói, ezért várhatóan további huzavona következik, a feladat megoldása helyett. Na, ezért volt jobb a FIDESZ, az ismert hibáival és punnyadós, pozícióikhoz ragaszkodó tagjaival, mert legalább egy ilyen beszerzést tisztességesen le tudott volna folytatni.

  Kedvelés

  1. Azt, hogy ténylegesen lefolytatta volna, az biztos. Hogy ez tisztességes is lett volna, arra nem vennék mérget. Ezt a Fidesz azért bizonyította – mármint azt, hogy a saját tisztessége és a tisztesség, mint általános, hétköznapi fogalom nem okvetlenül jelent egyet. Elég csak a Samsung körüli szervezkedésre, vagy a kerékpárút felújítására gondolni. Tudom, hogy az idő megszépíti a dolgokat, de legalább emlékezni ne felejtsünk már el!

   Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s